Kalkululator kosztów dojazdu

Wstaw kalkulator kosztów dojazdu na twoją stronę: http://www.dojazd.org/dodatek/edycja/kalkulator_kosztowKalkulator kosztów przejazdu to poręczne narzędzie, za pomocą którego można z łatwością obliczyć przybliżoną kwotę, jaką zapłacimy za przebycie określonej trasy, jeśli wybierzemy jazdę samochodem. Kalkulator zapewnia dokonanie maksymalnie precyzyjnych szacunków, ponieważ bierze się tu pod uwagę aktualną cenę benzyny oraz średnie spalanie przez określony silnik. Dzięki temu zawsze otrzymujemy bieżące informacje.

I tak: należy wpisać w pole „cena paliwa” aktualną kwotę w przeliczeniu na złotówki, następnie określić jego średnie spalanie (w zależności od typu posiadanego silnika) oraz podać długość trasy w kilometrach. Bardzo istotnym elementem kalkulacji jest rubryka „koszty dodatkowe”. Należy tu bowiem uwzględnić wszelkie wydatki, których możemy się spodziewać na danym szlaku komunikacyjnym, a które są niezależne od podanych wyżej wartości.

Chodzi tu o takie koszty, jak opłaty za przejazd autostradą, winiety, czyli opłaty drogowe za korzystanie z dróg ekspresowych i autostrad na niektórych trasach zagranicznych, koszty ewentualnej przeprawy promem, opłaty za postój na parkingach czy wjazdy do centrów miast. Ponadto przed dokonaniem obliczeń należy sprawdzić, czy na interesującej nas trasie pojawiają się jakieś płatne tunele, przełęcze lub mosty.

Po uwzględnieniu tych wszystkich wydatków i wpisaniu ich w odpowiednie pola kalkulator automatycznie oblicza ostateczne koszty przejazdu.

Calculate cost of travel